Klubtræf

Vi mødes som regel tirsdage kl. 19 i klublokalet eller på et sted, der er aftalt for en fælles aktivitet.

Det planlægges pr. gang via Facebook siden.


Bemærk at der ikke er træf  tirsdage, der falder i vinterferien, påskeferien, sommerferien, efterårsferien og juleferien - se siden "Aktiviteter" for hvad, der er planlagt.


Planen er som udgangspunkt ikke "låst". Vi drøfter ændringer, hvis der er særlige ønsker eller aktuelle begivenheder, der skal tilgodeses. Alle medlemmer har derfor mulighed for og opfordres til at komme med forslag.