Klublokale

Lokale og udstyr

Klubben har eget lokale i Morten Børup Hallens kælderniveau.


Vi råder over udstyr, der gør det muligt at lave indendørs optagelse - for eksempel portrætfotografi i en kvalitet, der er tæt på professionelt niveau.


Medlemmer har efter aftale med en fra bestyrelsen mulighed for at bruge udstyret udenfor klubbens mødetidspunkter, men bemærk at optagelser i klubbens regi ikke må udnyttes kommercielt.


I klublokalet kan vi vise billeder i stort format for kommentarer og konstruktiv kritik - noget som ser vi på som vigtigt for udvikling af kompetancer.